సిచువాన్

41
41
41成都柯世达集团办公楼

చెంగ్డు ఛాంపెయిన్ ప్లాజా

చెంగ్డు హుమింగ్ గ్రూప్ (షువాంగ్లియు) కార్యాలయ భవనం

చెంగ్డు కేస్టర్ గ్రూప్ ఆఫీస్ భవనం

1
41
41

చెంగ్డు లాంగ్ టాంగ్సి ఇండస్ట్రియల్ జోన్ ప్రధాన కార్యాలయం

చెంగ్డు చెంగ్వా జిల్లా పీపుల్స్ ప్రొక్యురేటరేట్

చెంగ్డు వెస్ట్ షూస్ కాపిటల్

చైనా టేబుల్ టెన్నిస్ అసోసియేషన్ వెస్ట్రన్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ (చెంగ్డు)